Spring naar informatie
Nederlands English
Tik uw trefwoorden hierboven
Nederlands English


Leveringsvoorwaarden

ICT-Office voorwaarden

Op al onze leveringen en diensten zijn de ICT~Office (Algemene) Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Deze voorwaarden kunt u hieronder inzien/downloaden.


Deze ICT~Office (Algemene) Voorwaarden vervangen de eerder gehanteerde Fenit-voorwaarden. Klik hier om deze alsnog in te zien.


Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

- Guidance onderhoud- en supportcontract voorwaarden
Wij maken gebruik van cookies. © Guidance BV 1993 - 2018